Treningstider: Tirsdager 19.00 – 20.30 og torsdager 17.30 – 19.00 i Risørhallen.

Hovedtrener:
Sissel Gundersen  Tlf. 99531946 Mail: ste-gund@online.no

Hjelpetrenere:
Lea Hofsli Rødven Tlf. 477 08 878 Mail: lea-hr@outlook.com
Benedicte Smedby Tlf. 47844214 Mail: benedicte.smedby@gmail.com