Styret innkaller til ekstra ordinært årsmøte 19. juni 2018 kl 18.15 i Risørhallen. Se innkalling her:

Ekstraordinært årsmøte 19. juni

 

 

 

 

Protokoll fra årsmøte 15. mars 18

Saksliste årsmøte 2018

Årsberetning Risør Håndballklubb 2017

Årsrapport Mini 2017-2018

Årsrapport J9

Årsrapport J10

Årsrapport J11

Årsrapport J13

Årsrapport for J14

Årsrapport Senior Dame

Årsregnskap 2017

Saker fra styret til årsmøte 15.03.18

Valgkomiteens innstilling til nytt styre 2018