Oktober 2020: Risør håndballklubb har startet med kampaktivitet for spillere under 20 år i hht regjeringens råd for smittevern. Klubben har egne rutiner for gjennomføring av arrangement som er godkjent av kommuneoverleen.

Ved å følge med på lagenes lukkede Facebookgrupper vil du få informasjon som angår ditt lag.