Forfatter: Lise Frøyna

Sakliste til Årsmøtet 21. mars 2019

Til medlemmer i Risør håndballklubb Styret viser til innkalling til årsmøte av 16.2.2019, i AAB og på klubbens Facebookgrupper Årsmøtet avholdes den 21. mars 2019, klokka 18-20 på klubbrommet i Risørhallen. Det vil bli enkel bevertning. Saklisten for årsmøtet Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete Sak 2: Godkjenne innkallingen Sak 3: Godkjenne saklisten Sak 4: Godkjenne forretningsorden Sak 5: Velge dirigent Sak 6: Velge referent Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen Sak 8: Behandle Risør håndballklubbs årsberetning og eventuelle gruppeårsmeldinger. Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand Sak 10: Behandle forslag og saker 10.1 Styret gis fullmakt til å inngå nye dugnader for sesongen 2019/2020 10.2 Styret gis fullmakt til å opprette Sponsorutvalg Sak 11: Fastsette medlemskontingent for sesongen 2019/2020 Sak 12: Fastsette treningsavgift Sak 13: Vedta Risør håndballklubbs budsjett Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan Sak 15: Foreta følgende valg: 15.1 Nestleder 15.2 Sportslig leder 15.3 Kasserer 15.4 Spillerrepresentant 15.4 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 15.5 Valgkomiteen Med vennlig hilsen Styret i Risør...

Les Mer

Fra våre Facebooksider

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating access token: Session has expired on Sunday, 28-Oct-18 12:49:00 PDT. The current time is Saturday, 18-May-19 23:48:44 PDT.
Type: OAuthException
Code: 190
Subcode: 463
Please refer to our Error Message Reference.