VELKOMMEN SOM SPILLER I RISØR HÅNDBALLKLUBB!

Her får du informasjon om det å være spiller i Risør HK

FORVENTNINGER TIL DEG SOM SPILLER:  

Ledere, trenere og andre i klubben legger ned en god innsats for at du skal trives med å spille håndball i Risør Håndballklubb. Når du spiller håndball i Risør forventer vi at du forholder deg til klubbens etiske retningslinjer og verdier, både overfor medspillere, trenere, motstandere, dommere og alle som arbeider for at du skal kunne spille håndball hos oss. 

Retningslinjer for utøvere i Risør Håndballklubb 

         Gode holdninger 

 • Respektere hverandre 

 • Lojalitet mot klubb og trenere 

 • Hjelpe hverandre 

 • Følge klubbens regler 

 • Stille opp for hverandre 

 • Ærlig overfor trener og andre utøvere 

 • Godt samhold 

 • Stå sammen 

 • Stille på treninger, kamper og cuper en har meldt seg på 

 • Vise engasjement 

 • Gode arbeidsholdninger 

 • Stolthet av sin egen innsats. 

 • Objektivt ansvar for miljø og trivsel 

 • MOBBING ER IKKE AKSEPTERT 

  

MEDLEMSKAP 

Medlemskap følger av de generelle bestemmelser gitt av NIF. Nedenstående er utdrag fra NIF § 2-5: “Medlemskapet er gyldig fra den dag kontingent er betalt. For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha vært tilsluttet idrettslaget i minst 1 måned og ha betalt kontingent, samt være fylt 15 år. Det er ikke mulig å avgi stemme ved fullmakt på årsmøtet, jf § 2-21. Alle medlemmer skal være registrert i MinIdrett” 

Inn- og utmelding av spillere 

Alle som skal trene og spille håndball i Risør Håndballklubb må være meldt inn i klubben. Innmelding skjer via min idrett

Når spillere slutter kan elektronisk utmelding benyttes, dette ligger på samme side som nevnt over. 

Drakten skal leveres tilbake til lagets foreldrekontakt/draktansvarlig.  

Overganger 

Overgang gjøres elektronisk via Min idrett.  

Slik bruker du Min Idrett: https://minidrett.nif.no  

Det er alltid spilleren som starter overgangsprosessen.  

Hvis du har brukt Min idrett tidligere:  

 1. Logg inn med brukernavn og passord. 
 2. Dersom du ikke husker brukernavnet og passordet ditt, klikk på “glemt brukernavn og passord”.

Har du ikke brukt Min idrett tidligere?  

 1. Klikk Ny bruker for å verifisere spilleren med fødselsnr. Gjøres kun første gang du skal inn på siden.
 2. Fyll ut den informasjonen du blir bedt om. 
 3. Du mottar påloggingsinformasjon som du logger deg inn med. 
 4. Overgang finner du til høyre under fanen “Min profil”. Ligger det ikke noe valg for overgang under denne fanen, så skyldes dette trolig at det er en duplikat på spilleren. Duplikat oppstår når brukeren legger inn en annen e-post adresse enn den som ligger i registeret fra før. Vennligst ta kontakt med din region eller NHF sentralt, slik at de kan slå sammen duplikatene. 
 5. Velg overgangstype. 
 6. Velg hvilken klubb du ønsker overgang til.
 7. Er du under 18 år må også navn og e-post adresse til foresatt legges inn. 
 8. Kryss av for “Jeg bekrefter og ha lest reglene for overgang”. 
 9. Trykk send søknad. 

Medlemskontingent -Risør Håndballklubb

Medlemskontingent fastsettes hvert år på årsmøtet. Gjeldende kontingenter finner du til enhver tid i klubbhåndboka

Medlemsavgift

Faktureres i oktober hvert år.  

Medlemsavgiften varierer utfra årsklasse: 

Lek med ball 2 - 5 år: kr 200,- pr sesong pr familie

6-8 år: kr 300,- pr sesong

9-12 år: kr 500 pr sesong

13-16 år: kr 700,- pr sesong

Junior/Senior: kr 1200,- pr sesong

Familiemedlemskap: Blir innført før sesongstart 2024/2025

Forsikring:  

Medlemmer under 13 år har barneidrettsforsikring gjennom Gjensidige. Forsikringen gjelder barn som deltar i aktivitet organisert av lag, klubb, krets eller forbund tilsluttet Norges Idrettsforbund. 

Trenere ledere og dommere er også dekket av forsikringen under trening og kamp tilknyttet organisert barneidrett. 

Les mer hos Idrettsforbundet. 

Lisens:  

Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år. 

Dersom det skulle oppstå en skade på trening eller i kamp og lisensen ikke er betalt, gjelder heller ikke forsikringen. For det året spillere fyller 13 år betales det lisens som gjelder for perioden 1. januar til 31. august. Denne har forfall 1. januar. 

Vær oppmerksom på at lisensforsikringen ikke bare er relatert til kamp. Den dekker også skader som oppstår på trening.

Fra 01.01 det året spilleren fyller 13 år skal det kjøpes forsikringen LISE eller LISE+.  

Les mer om spillerforsikringer hos håndballforbundet

Treningsarenaer 

Håndballtreninger og kamper foregår i Risørhallen. 

Bekledning:  

Risør Håndballklubb har Hummel som sin utstyrsleverandør. Det betyr at alt av bekledning til lagene skal være fra Hummel og kjøpt hos Sport 1 i Risør. 

Det er laget en egen klubbkolleksjon som er tilpasset klubben. Dette er utstyr som skal bli lagerført av Sport 1 Risør og som det dermed vanligvis ikke er bestillingstid på. 

For enkeltspillere/medlemmer:  

Bekledning og utstyr kjøpes hos Sport 1 i Risør med 15 prosent rabatt.  

Skademelding: 

Dersom en spiller blir skadet og må ha behandling, skal dette meldes elektronisk til Gjensidige  

Førstehjelp ved akutte håndballskader 

http://www.skadefri.no/idretter/handball