VELKOMMEN SOM FORESATT I RISØR HÅNDBALLKLUBB!

Her får du informasjon om det å være foresatt i Risør Håndballklubb.

Forventninger til deg som har barn som spiller i Risør Håndballklubb:  

Tusen takk for at du lar barnet ditt spille håndball hos oss! Som klubb gjør vi alt vi kan for at barna skal trives, oppleve mestring, få gode venner og ha mange, fine opplevelser med håndballen. Det gjør vi i samarbeid med dere foreldre. Derfor har vi som klubb noen forventninger til dere som har barn i klubben: 

   
  • Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Risør Håndballklubb, men er ditt barn medlem så følger du klubbens regler 
  • Deltar på dugnadsarbeid
  • Hjelp utøveren til å ha et sunt kosthold før trening og kamp
  • Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett – ikke du
  • Respekter treneren, dommeren/veilederen og hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine
  • Gå foran som et godt eksempel
  • Lær barna å tåle både medgang og motgang
  • Motiver barna til å være positive på trening
  • Vis god sportsånd og respekt for andre.
  • Ved uenighet snakker du med den det gjelder – ikke om
  • Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy!

Risør Håndballklubb drives av frivillige foreldre, som alle jobber for at ditt barn skal ha det bra i klubben! 

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/lover-og-regler/fair-play/


Foreldrekontakter:

Foreldrekontaktene har en viktig rolle i lagene, og det må prioriteres å få på plass dette før hver sesong. 

Alle lag skal ha minst to foreldrekontakter. Foreldrekontaktenes hovedansvar er: 

 • Kontaktpunkt mellom foreldrene og lagledelsen. 
 • Organisering av sosiale aktiviteter innad i laget. 
 • Ansvarlig for at planlagte reiser blir gjennomført som avtalt (ofte sammen med lagets trenere) 
 • Organisering av initiativ fra klubben, eksempelvis loddsalg og dugnader. 
 • Organisering av dugnader for laget. 
 • Ansvarlig for lagkasser. 
 • En kan med fordel ha ulike personer som har ansvar som sosialkontakt, dugnadskontakt, økonomikontakt og dugnadskontakt
 • Ansvarlig for forberedelser og gjennomføring av hjemmekamper. Skaffe vakter til sekretariat. 

Foreldremøter:  

Klubben oppfordrer lagene til å gjennomføre minimum to foreldremøter per sesong. Møtene bør ledes av foreldrekontaktene eller trener/lagleder. Det bør være med en representant fra sportslig utvalg på hvert foreldremøte.  

Forslag til fokusområder: 

 • Skape samhold og godt samarbeid i foreldregruppa. 
 • Planlegge sesongen, herunder kjøring til kamper, ev. reise og lignende. 
 • Delegere arbeidsoppgaver. 
 • Planlegge og bli enige om ev. dugnader. 
 • Vurdere deltakelse på turneringer. 
 • Foreslå og planlegge sosiale tiltak for spillerne (og foreldrene?).