VELKOMMEN SOM DOMMER I RISØR HÅNDBALLKLUBB! 


Dommeransvarlige i Risør håndballklubb: 

 

Vil du bli dommer?

Ønsker du å bli dommer i Risør hk for å øke din egen spilleforståelse som spiller, har ønske om en dommerkarriere eller for å ha en ekstrajobb? 

Retningslinjer for utdanning av dommere

Klubben skal tilby dommeropplæring for alle 15 åringer og andre eldre spillere som ønsker å bli dommere. Aldersgrensen for å ta utdanningen Dommer Barnehåndball er 15 år.

Skal du dømme barnehåndball (6-11 år) må du ha barnekampleder kurs.

Skal du dømme fra 12 år og oppover må du ha dommer 1 og 2. 

Hvorfor bli dommer i Risør HK? 

 • du kan få ekstrapoeng ved opptak til vgs
 • du får en ekstrainntekt ved siden av skole og/eller jobb
 • du velger selv hvor mye og når du vil jobbe
 • du får bedre spilleforståelse, og blir dermed en bedre spiller selv
 • du får dommergjerningen på CV`n din - noe som kan være nyttig for fremtidige arbeidsgivere/ansettelser/jobber
 • du får god veiledning og oppfølging av våre dommerkontakter


Veiledere som klubben selv setter opp for kamper opp til 11 års lag, betaler klubben per kamp. Skjema ligger på klubbrommet. Husk kontonummer. Skjemaet må signeres av trener eller kampansvarlig og så leveres til leder som sørger for utbetaling til konto snarest mulig. Klubben følger satsene som er satt av NHF og region Sørvest. 

Dommere som regionen setter opp må dommeren selv opprette elektronisk dommerregning i TA (finnes i MinHåndball – Gå til TA velg Dommerregning. NB! Legg inn ditt kontonummer.  

Kontakt Sportslig leder ved behov for hjelp. 


Formålet med dommeropplæringen

 • De nye dommerne skal lære seg betydningen av en dommers situasjon og funksjon, og respektere dommerens avgjørelser i egne kamper. Det skal skapes en forståelse for at dommerne må ta hurtige valg - og dermed umulig kan dømme feilfritt, og de skal lære betydningen av å ikke overreagere på dommeravgjørelser. Det er dommerens avgjørelse som teller, og det er bortkastet å pådra seg straff for kjeftbruk. De nye dommerne skal forstå betydningen av å følge regleverket - det tjener alle parter, og dernest også spillet. 

Dommeransvarlig barnehåndball

Klubbens dommer barnehåndballansvarlig skal ha gjennomført kurset Dommerveileder barnehåndball.

Som dommeransvarlig i barnehåndball skal man:

 • Skaffe dommere til turneringen(e) som egen klubb er tildelt. Dommere i barnehåndballen skal være personer, som minimum har gjennomført kurset Dommer - barnehåndball, eller høyere dommerutdanning.
 • Skaffe til veie og sette opp utdannede dommerutviklere, som kan bistå dommerne med veiledning underveis i turneringen. 
 • Sørge for at dommere og dommerutviklere er sine veilederroller bevisste og er godt kjent med reglementet for aktiviteten som skal foregå.

Dommerutvikler barnehåndball

Dommerutviklere har som oppgave å følge opp, observere og veilede/utvikle barnekamplederne under og etter kampene samt underveis i turneringen. Kompetansen til å gjøre denne jobben vil man få på kurset Dommerutvikler - barnehåndball.

Videre skal en dommerutvikler:

 • Skape trygghet hos uerfarne kampledere.
 • Sørge for at dommerne er godt kjent med og følger reglementet for aktiviteten som skal foregå.
 • Sørge for at dommerne er sin veilederrolle bevisst.
 • Være synlig i hallen under kampene.
 • Presentere seg for begge lags ledere før kampen.
 • Om nødvendig være en "buffer" overfor lagledere, publikum og andre som måtte opptre eller oppføre seg på en uønsket måte ovenfor dommerne.  

For mer informasjon om dommere se NHF Region Sør Vest